CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG GIA VIỆT

Các tin khác

BẢO VỆ NHÀ MÁY CHUYÊN NGHIỆP

Nhân viên bảo vệ của Hoàng Gia Việt có nhiệm vụ tuần tra, canh giác, bảo vệ tài sản, môi trường tại các [...]

Bảo vệ nhà máy

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản - PCCC và duy trì tốt nội quy 2 bên công ty.

Bảo vệ mục tiêu di động

Bao gồm các dịch vụ áp tải như: áp tải vận chuyển tiền, áp tải vận chuyển các loại hàng hóa đặc biệt [...]

Dịch vụ bảo vệ yếu nhân

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và xu hướng phát triển kinh tế của đất nước, Trong những năm [...]

Bảo vệ công trình xây dựng

Xây dựng để phát triển - Chúng tôi ở đây để đảm bảo công trình của quý khách an toàn trong suốt quá trình [...]

Bảo vệ sự kiện, lễ hội

Tổ chức sự kiện và công tác đảm bảo an ninh cho thành công của sự kiện được các nhà tổ chức quan tâm [...]

BẢO VỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Đối tượng phục vụ. - Tòa nhà, cao ốc - văn phòng. - Nhà máy, xí nghiệp, công trường, kho hàng. - Trung [...]

Bảo vệ siêu thị, trung tâm thương mại

Siêu thị - Trung tâm thương mại là khu phức hợp của nhiều hoạt động kinh doanh hàng hóa, nhà ở, căn hộ cho [...]

BẢO VỆ NGÂN HÀNG

Bảo vệ trụ sở ngân hàng, áp tải vận chuyển tiền đòi hỏi về an ninh luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối.