HOÀNG GIA VIỆT NAM/ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ BẢO VỆ YẾU NHÂN

Nhận được sự tin tưởng của khách hàng, ngày 31 tháng 10 năm 2020 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hoàng Gia Việt Nam thực hiện công tác bảo vệ an ninh,  bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản mang theo trong người và an ninh xung quanh mình của những yếu nhân (VIP).

bao%20ve%20yeu%20nhanwAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==bao ve yeu nhan bve yeu nhan 3 bve yeu nhan 2 bve yeu nhan 5

bve%20yeu%20nhan%202wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==bve%20yeu%20nhan%205wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và xu hướng phát triển kinh tế của đất nước, Trong những năm gần đây đã xuất hiện nhu cầu cần được bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản mang theo trong người và an ninh xung quanh mình của những yếu nhân (VIP), những người đặc biệt trong xã hội, vì không muốn đối mặt với những rủi ro về an ninh có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi họ thực hiện giao dịch hay đi lại trong thành phố, và các vùng lãnh thổ.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0908627763
Chat Zalo
Chat Zalo
Gọi điện ngay