TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA VIỆT NAM – THAM GIA GIAO LƯU VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, ra đời, tồn tại và phát triển song hành cùng cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Võ cổ truyền Việt Nam không chỉ đơn thuần là những bài võ nhằm rèn luyện kỹ năng, thể chất của con người, nâng cao khả năng tự vệ, hướng tới sự hòa hợp về thể chất và tinh thần của con người mà thông qua việc tập luyện Võ cổ truyền Việt Nam còn khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần thượng võ và tính nhân văn của con người Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Cha ông ta, Ngày 22/11/2020 Công Ty Hoàng Gia Việt đã tham gia giao lưu võ cổ truyền Việt Nam tại Vũng Tàu.

gl5 glv1 gl2 gl1

glv2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0908627763
Chat Zalo
Chat Zalo
Gọi điện ngay